כתובת: NO.128 Gaoxin כביש Baoji עיר מחוז שאאנשי בסין

PC: 721013


דואר אלקטרוני: info@yunch.tech (מכירות ושירות)צוות מכירות - צוות מכירות


331 333 333 333 טלפון: 861 331 331 331 331 331 331 331 331 333 331 333 331 331 331 331 333 331 331 331 333 331

פקס: 86 917 3373250 פקס: 86 917 3373251


צוות פעולה בשוק צוות הזמנות באתר המערכת


טלפון: 86 60 49 4917 4416 טלפון: 86 188 4558 7965


לאחר צוות שירות מכירות


טלפון: +86 182 9170 5431

טלפון: +86 150 9158 7214
מחלקת איכות מחלקת איכות


טלפון: 86 158 2987 3682 טלפון: 86 182 2074 5501

פקס: 86 917 3373390 פקס: 86 917 3373379


מחלקת מינהל מחלקת כספים


- 86720000 טלפון: 86 פקס: 8691000 שסתום:

פקס: 86 917 3372200 פקס: 86 917 337 3355


201904121159456024333